Főoldal Képviselő-testület Ülések Önkormányzati Hivatal Nyomtatványok Csákvári Önk.Társulás

2015.11.16.Tájékoztatás az avarégetés szabályairól


A tél közeledtével, ahogy hullatják a lombjukat a fák, hűvösebbre fordul az idő, egyre több kéményből, kiskertből száll a füst az ég felé. A kiskertekben avart égetnek sokan, a kályhákban különböző szerves anyagokkal fűtenek.
Ennek kapcsán szeretném felhívni a figyelmet az úgynevezett avarégetéssel kapcsolatos szabályokra, amelyeket a közterületek rendjéről és köztisztaságról, valamint az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 18/2015. (VII.29.) számú önkormányzati rendeletünk tartalmaz.
A kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell. Amennyiben a komposztálás nem lehetséges, a zöldhulladékot a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft. térítésmentesen, rendszeresen elszállítja. Legutóbb szeptemberben volt szállítás, a legközelebbi időpontja november 25. Nincs más dolgunk, mint az összegyűjtött leveleket előző este bezsákolva elhelyezni az ingatlanunk előtt.
A megfelelően előkészített, száraz kerti hulladék és avar az emberi egészségre legkevésbé károsító módon, a vagyon és személyi biztonság figyelembevételével is csak abban az esetben égethető, ha eltávolítása, hasznosítása más módon nem lehetséges, kizárólag minden hét szerdai napján 8:00-20:00 óráig, valamint szombati napján 8:00-12:00 óráig.
A szabadban tüzet gyújtani csak úgy szabad, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. A kerti hulladékégetés célját szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már nincs szükség, azt azonnal el kell oltani. A tüzelés színhelyén tűzoltásra alkalmas kéziszerszámot és oltóvizet kell készenlétben tartani. Szeles időben tüzet gyújtani nem szabad.
A polgármester indokolt esetben a kerti hulladék égetésére részlegesen vagy az egész városra kiterjedően tűzgyújtási tilalmat rendelhet el. Ilyen esetben értesítjük a tisztelt lakosságot.
Figyelem! Az se mindegy, hogy mit égetünk, akár a vegyes tüzelésű kazánunkban is! Mindannyian tudunk rá példát, hogy valaki a megüresedett műanyag palackoktól akart tüzeléssel megszabadulni. Soha ne tegyük, soha ne engedjük ezt! A papír és műanyag hulladék elkülönített gyűjtésére a Depónia Kft. műanyag zsákokat biztosít, amiért a hulladéknaptár szerint, havonta egy alkalommal házhoz jön, és az ingatlanunktól elszállítja. A hőre lágyuló műanyagok égetésekor a maró szagú füstben felszabaduló számtalan rákkeltő anyag belélegzése hozzájárul a rákos megbetegedések kialakulásához, az érzékenyebb szervezetű emberek, a csecsemők, a gyermekek, a betegek légutain át a szervezetbe jutva allergiás reakciókat válthat ki.
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy hulladék nyílt téri, vagy nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Ilyen ügyekben, a megyei kormányhivatal járási hivatala jár el. Az eljáró hatóság eljárását megindító bejelentést szóban vagy írásban bármely személy vagy szerv megteheti. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a feljelentett cselekmény helyének és idejének, továbbá az elkövetés körülményeinek a leírását, a bizonyítási eszközök megjelölését, továbbá, az eljárás alá vont személy ismert személyi adatait. Ha lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket csatolni kell a bejelentéshez.
Kérem, hogy környezetünk, saját egészségünk, nyugalmunk érdekében tartsuk be, és tartassuk be a fenti szabályokat!

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

 

 

 KAPCSOLAT

 

 Postacím:

 8083 Csákvár

 Szabadság tér 9.

 

 Tel: 22/582-310

 Fax: 22/354-135

 E-mail:

titkarsag@csakvar.hu

 

 ÖNKORMÁNYZAT

 

 Köszöntő

 Képviselő-testület

 Ülések meghívója

 Önkormányzat hivatal

 Nyomtatványok

 Csákvári Önk. Társulás

 Járási kirendeltség

 

 

KÖZZÉTÉTEL

 

Közérdekű hírek

Tudósítások

Üvegzseb

Társadalmi egyeztetés

Hírmondó

Jegyzőkönyvek

Rendeletek

 

 

 

GAZDASÁG

 

Térkép

Befektetés, beruházás

Településrendezési terv

Turisztikai koncepció

 

 

ÉRTÉKEINK

 

Fazekasság

Kórusművészet

Lovas hagyományőrzés

Gasztronómia

Természeti értékek

Sport

Díszpolgáraink

Testvérvárosok

 

TURIZMUS

 

Csákvár története

Nevezetességek

Közlekedés

Étkezés-szállás info

Program ajánló

Eseménynaptár

Galéria