Meghívó képviselő-testületi ülésre

Készült: 2018. szeptember 14. péntek, 03:43

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. szeptember 25-én (kedd) 16.00-kor nyilvános ülést tart

melyre ezúton szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem

Napirendi pontok:

 1. Beszámoló a két ülés között végzett munkáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. Közművelődésről szóló rendeletről
 3. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
 4. A gépjárművek parkolásának biztosításáról
 5. A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
 6. Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szakmai munkájáról
 7. A gyermekek szünidei étkeztetéséről
 8. Beszámoló a testvérvárosi kapcsolatokról
 9. Döntés Bursa Hungarica pályázaton való részvételről
 10. Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról
 11. A Kastélypark 5. hasznosításáról
 12. Közvilágítás fejlesztése Csákváron
 13. Mezőgazdasági földrészletek haszonbérbe adásáról
 14. A Zsigmond és Zsigmond Egészségügyi Szolgáltató Bt. feladat-ellátási szerződésének módosításáról
 15. Aktuális ügyek

Zárt ülés:

 1. Lakásbérlet hosszabbítás iránti kérelmek elbírálásáról
 2. Itthon Csákváron Tanulmányi Ösztöndíj Programra érkezett pályázatok elbírásáról
 3. Döntés szakmai elismerő címek adományozásáról
 4. Tájékoztató köztartozásmentes adózói adatbázisba történő bekerülésről

 

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel a nyilvános ülésen történő megjelenésére számítok!

 

Csákvár, 2018. szeptember 14.

  

 

Illés Szabolcs sk.

polgármester