Meghívó képviselő-testületi ülésre

Készült: 2018. június 14. csütörtök, 03:43

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. június 26-án (kedd) 16.00-kor nyilvános ülést tart

melyre ezúton szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem

Napirendi pontok:

   1. Tanyagondnoki busz működéséről
   2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két ülés között végzett munkáról
   3. Vértes Múzeum Baráti Kör támogatási kérelméről
   4. Dobogó utcai forgalomtechnikai intézkedésről
   5. Forgalomkorlátozási kérelem az 1552 hrsz-ú közterületre
   6. Állati eredetű melléktermék gyűjtő felújításáról
   7. Polgári Védelmi Egyesület 2017. évi beszámolója
   8. Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról
   9. TOP 1.1.1.-15-FE1-2016-00016 pályázat keretében megvalósuló ipari park elnevezésű pályázat keretében közbeszerzési eljárás megindítása
   10. Tájékoztató az oktatási és nevelési intézmények működéséről
   11. Nyári szünet alatti óvodai felügyelet biztosításáról
   12. Tűzoltóság beszámolója
   13. A Csákvári Kastélypark veszélyes fáinak helyzetéről
   14. Aktuális ügyek

   Zárt ülés:

   • Lakásbérleti pályázatok elbírálásáról

    

    

 

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel a nyilvános ülésen történő megjelenésére számítok!

 

Csákvár, 2018. június 14.

  

 

Illés Szabolcs sk.

polgármester