„Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.”

Pályázati felhívás - belső ellenőr

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

belső ellenőrzési feladatok és belső ellenőrzési vezetői tevékenység elvégzésére

A Csákvári Önkormányzati Társulás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. §-a, és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján pályázatot ír ki a 2018. évi belső ellenőrzési feladatok és belső ellenőrzési vezetői tevékenység elvégzésére.

 

Ellátandó feladat:

 • A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott belső ellenőrzési, valamint belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátása.
 • Az ellenőrizendő és ellenőrzött intézményekkel való folyamatos kapcsolattartás és tanácsadás.

 

Pályázati feltételek:

 • A pályázaton azok a belföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok (cégek) vehetnek részt, akik, illetve amelyeknek a belső ellenőrzési feladatokat ténylegesen ellátó tagja, illetőleg munkavállalója megfelel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ában foglalt követelményeknek.
 • Természetes személy pályázó, vagy a belső ellenőr cég részéről megnevezett, belső ellenőrzést elvégző természetes személy esetén büntetlen előélet.
 • A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 20.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok hiánya.

 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó neve, adatai, elérhetősége.
 • Ha a pályázó jogi személy, a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázattevőnek a beadás idejéhez képest 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatát, vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát. A belső ellenőr cég részéről kerüljön megnevezésre a belső ellenőrzést elvégző természetes személy neve és adatai.
 • A belső ellenőr cég pályázó tevékenységének rövid szakmai bemutatása, illetőleg természetes személy pályázó, vagy a belső ellenőr cég részéről megnevezett, belső ellenőrzést elvégző természetes személy fényképpel ellátott szakmai önéletrajza.
 • A természetes személy pályázó, vagy a belső ellenőr cég részéről megnevezett, belső ellenőrzést elvégző természetes személy képesítést igazoló dokumentumainak másolata.
 • Az államháztartásért felelős miniszternek az Áht. 70.§ (4) bekezdése szerinti engedélyének másolata, vagy az annak meglétéről kiadott igazolás.
 • Referenciaigazolás, az államháztartás alrendszereiben szerzett tapasztalatok ismertetése.
 • A természetes személy pályázó, vagy a belső ellenőr cég részéről megnevezett, belső ellenőrzést elvégző természetes személy szakmai gyakorlatának igazolása.
 • A természetes személy pályázó, vagy a belső ellenőr cég részéről megnevezett, belső ellenőrzést elvégző természetes személy esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyében összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.
 • A belső ellenőrzési díj mértékének és a fizetési feltételeknek a meghatározása.
 • A pályázó nyilatkozata a személyes kapcsolattartás módjáról.

 

 

Pályázat benyújtásának helye:

Csákvári Önkormányzati Társulás

8083 Csákvár, Szabadság tér 9.

 

Pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, zárt borítékban. A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat belső ellenőrzési feladatok elvégzésére 2018.”.

 

Pályázat elbírálásának módja:

A benyújtási határidőt követő soron következő Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága ülésén kerülnek bontásra a benyújtott pályázatok. A benyújtott pályázatok közül a legkedvezőbb árajánlatot adó részesül előnyben.

 

Pályázat benyújtásának határideje:

 1. március 12. (hétfő) 12:00

 

Pályázattal kapcsolatos további információk:

A pályázattal kapcsolatosan további tájékoztatást Tóth Jánosné munkaszervezet vezető nyújt.

A pályázatot kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A megbízás időtartama:

Határozott idejű megbízási szerződés jön létre 2018. december 31. napjáig.

 

Az ellenőrizendő szervezeti egységek, feladatok köre:

A Csákvári Önkormányzati Társulás „összesített” éves ellenőrzési terv alapján.

 


A Csákvári önkormányzati tásulás „összesített” ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2018.

 

Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatainak és a 2018. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.

 

Ellenőrzendő

folyamat

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya,

módszerei, ellenőrzött időszak)

Azonosított

kockázati

tényezők

Az

ellenőrzés

típusa

Az

ellenőrzés

ütemezése

Erőforrás-szükséglet

(revizori

nap)

Átadott pénzeszközök felhasználása

Csákvár Város Önkormányzata

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a támogatások odaítélése szabályszerűen történt-e, az átadott  pénzeszközöket a pályázott célra használták-e, a  felhasznált pénzeszközök szabályos elszámolása megtörtént-e.

Ellenőrzés tárgya: az önkormányzat által átadott pénzeszközök

Ellenőrizendő időszak: 2016. év

Ellenőrzés módszerei: elemzés, értékelés, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata.

- Nem megfelelő eljárásrend alkalmazása

- jogosulatlan felhasználás

- pénzügyi szabály-talanságok valószínűsége,

- erőforrás rendelkezésre állása

Pénzügyi és szabályszerűségi

2018. II.

negyedév

6

Szociális juttatások kifizetése

Csákvár Város Önkormányzata

Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az önkormányzat a feladatvállalást miként teljesítette

Ellenőrzés tárgya: az önként vállalt feladatok vonatkozásában a szociális juttatások kifizetésének ellenőrzése 

Ellenőrizendő időszak: 2016. év

Ellenőrzés módszerei: helyszíni ellenőrzés során dokumentumok és nyilvántartások szúrópróba-szerű, indokolt esetben tételes vizsgálata, interjú.

- Nem áll rendelkezésre megfelelő nyilvántartás 

- Feladat végrehajtása késik, vagy meghiúsul,

- változás (jogszabályi

környezet),

- szabálytalanságok valószínűsége

 

Pénzügyi, Szabályszerűségi

2018. II.

negyedév

6

Gánt Község Önkormányzata

Ellenőrzés célja:

Ellenőrzés tárgya:

I. Civil szervezetek támogatásának ellenőrzése

II. Települési támogatások ellenőrzése

Ellenőrizendő időszak: I. 2017. év

                                       II. 2018. év 1. félév

Ellenőrzés módszerei:

I. elemzés, értékelés, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata

II. elemzés, értékelés, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata

- Nem megfelelő eljárásrend alkalmazása

- kiadási előirányzatok jogosulatlan felhasználása

- pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége,

Pénzügyi és szabályszerűségi

2018. III. negyedév

5

Társulás működésének szabályozottsága

Csákvári Önkormányzati

Társulás

Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a társulás belső szabályzatai biztosítsák a szabályos működést és a társulás által működtetett szervezetek működését.

Ellenőrzés tárgya: szabályzatok megléte, azok naprakészsége

Ellenőrzött időszak: 2017. év

Ellenőrzés módszerei: helyszíni ellenőrzés során a dokumentumok, szabályzatok vizsgálata.

- Nem áll rendelkezésre megfelelő szabályzat,

- hiányoznak a Társulási Tanács döntései

Szabályszerűségi

2018. II. negyedév

5

Átadott pénzeszközök felhasználása

Vértesboglár Község Önkormányzata

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a támogatások odaítélése szabályszerűen történt-e, az átadott  pénzeszközöket a pályázott célra használták-e, a  felhasznált pénzeszközök szabályos elszámolása megtörtént-e.

Ellenőrzés tárgya: az önkormányzat által átadott pénzeszközök

Ellenőrizendő időszak: 2016. év

Ellenőrzés módszerei: elemzés, értékelés, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata

- Nem megfelelő eljárásrend alkalmazása

- jogosulatlan felhasználás

- pénzügyi szabály-talanságok valószínűsége,

- erőforrás rendelkezésre állása

Pénzügyi és szabályszerűségi

2018. II.

negyedév

2

Átadott pénzeszközök felhasználása: Zámoly Község Önkormányzata

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a támogatások odaítélése szabályszerűen történt-e, az átadott pénzeszközöket a pályázott célra használták-e, a felhasznált pénzeszközök szabályos elszámolása megtörtént-e.

Ellenőrzés tárgya: az önkormányzat által átadott pénzeszközök

Ellenőrzendő időszak: 2017. év

Ellenőrzés módszerei: elemzés, értékelés, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata

- a rendszer komplexitása

- változás (jogszabályi környezet)

- pénzügyi szabály-talanságok valószínűsége

- erőforrás rendelkezésre állása

Pénzügyi és szabályszerű-ségi

2018. III. negyedév

4

Vagyonleltár ellenőrzése:

Zámoly Község Önkormányzata

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a tárgyi eszközök nyilvántartása, dokumentálása megfelelő-e, a nyilvántartás adatai megegyeznek-e, az értékcsökkenési leírások elszámolásának ellenőrzése.

Ellenőrzés tárgya: vagyonleltár ellenőrzése

Ellenőrzendő időszak: 2017. év

Ellenőrzés módszere: dokumentumok, elektronikus és papíralapú nyilvántartások

- nyilvántartások hiányosságai,

- főkönyvi könyvelés adatai nem egyeznek a tárgyi eszközök nyilvántartása adataival

Szabályszerű- ségi ellenőrzés

2018. III. negyed

4

Települési adóbevallások ellenőrzése

Pátka Község Önkormányzata

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a bevallások megfelelőek-e, rendelkezésre állnak-e a jogszabályban előírt szükséges dokumentumok

Ellenőrzés tárgya: Pátka Község Önkormányzata által bevezetett települési adóbevallás ellenőrzése

Ellenőrzés alá vont szervezeti egység: Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Pátkai Kirendeltsége, adóügyi terület

Ellenőrzendő időszak: 2018. év

Ellenőrzés módszere: dokumentumok, elektronikus és papíralapú nyilvántartások vizsgálata

Szükséges ellenőrzési kapacitás: Az ellenőrzés végrehajtásához küldő kapacitás bevonása, annak végrehajtásához adószakértő szükséges, aki a megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik

hiányos dokumentumok rendelkezésre bocsátása, bevallások nem megfelelő adatokkal történő kitöltése

Szabályszerű- ségi ellenőrzés

2018. III. negyedév

3

Az ASP rendszernek való megfelelés ellenőrzése

Pátka Község Önkormányzata

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az ASP alkalmazásközpont informatikai és infobiztonsági követelményeinek eleget tesz-e az Önkormányzat az ASP-hez való csatlakozási szerződésnek megfelelően

Ellenőrzés tárgya: Az ASP alkalmazásközpont követelményeinek való megfelelés ellenőrzése

Ellenőrzés alá vont szervezeti egység: Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Pátkai Kirendeltsége, adóügyi terület

Ellenőrzendő időszak: 2017. január 1-től

Ellenőrzés módszere: az érintett tárgyi eszközök megfelelnek-e a leltárnak, az infobiztonsági eszközök megfelelnek-e az információbiztonsági szabályzatnak

Szükséges ellenőrzési kapacitás: Az ellenőrzés végrehajtásához küldő kapacitás, információbiztonsági szakértelemmel rendelkező szakember bevonása szükséges

Tárgyi eszközök nyilvántartásának hiányosságai, információbiztonsági szabályzatnak nem megfelelő információbiztonsági eszközök, illetve azok hiánya

Szabályszerű- ségi ellenőrzés

2018. IV. negyedév

3

 

honlap készítés webáruház készítés