„Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.”

Visszatérítendő támogatásra lehet pályázni június 20-ig

Csákvár Város Önkormányzata kamatmentes visszatérítendő támogatás formájában nyújt lakáscélú támogatást. A támogatás keretösszege évente 1,5 millió forint. Az elnyerhető támogatás legmagasabb összege kérelmenként 500 ezer forint lehet.

 Támogatás iránti kérelem benyújtására nyitva álló határidő: 2020. június 20.

 

  

Támogatásról

 

Támogatás nyújtható:

lakásépítéshez, vásárláshoz;
önerőből megvalósuló emeletráépítéshez, tetőtér-beépítéshez, amennyiben ezzel önálló lakás létesül;
a nem lakás céljára szolgáló helyiség(ek) lakássá történő átalakításához;
lakásbővítéshez;
lakás felújításához, korszerűsítéséhez;
lakások műszaki megosztásához.
Támogatásban az a kérelmező részesíthető,

akinek lakástulajdona, lakásrész-tulajdona a kérelem benyújtását megelőzően nem volt és lakásigényét az előzőekben felsoroltak szerinti formában kívánja megoldani,
akinek lakhatási feltételei javítását meglévő lakások bővítésével, felújításával, korszerűsítésével, kívánja megoldani,
ahol a házasok, vagy élettársak közül az egyik fél nem töltötte be 35. életévét és az egyik fél legalább 5 éve állandó csákvári lakcímmel rendelkezik
akinek nincs nagy értékű ingó, vagy ingatlan vagyona,
aki szociálisan rászorult,
aki előzőleg nem idegenítet el lakásingatlant,
aki a vele egy háztartásban élő házastársa, vagy élettársa kereső foglalkozást folytat, ide nem értve az önhibáján kívül kereső képtelenné válást,
akinek lakásigénye megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak.

Vagyonként nem vehető figyelembe:

1.      az a lakásépítési telek, amelynek beépítéséhez a támogatást kérik,

2.      a nem forgalomképes tulajdoni hányad.

A lakásigény mértéke – a kérelmező és a vele egy háztartásban élő, vele együtt költöző közeli hozzátartozók számától függően – a következő:

1.      egy-két személy esetében: legalább egy és legfeljebb három lakószoba,

2.      három személy esetében: legalább másfél és legfeljebb három és fél lakószoba,

3.      négy személy esetében: legalább kettő és legfeljebb négy lakószoba.

Minden további személy esetében fél lakószobával nő a lakásigény mértéke. Három vagy több gyermeket nevelő család esetében minden további személynél a lakásigény mértékének alsó határa fél lakószobával, de legfeljebb három lakószobáig nő, felső határa egy lakószobával nő. Kettő fél lakószobát egy lakószobaként kell figyelembe venni.

További kikötések:

1.      a fél lakószoba hasznos alapterülete a 6 négyzetmétert meghaladja, de nem haladja meg a 12 négyzetmétert,

2.      a lakószoba hasznos alapterülete meghaladja a 12 négyzetmétert, de – a meglévő, kialakult állapotot kivéve – legfeljebb 30 négyzetméter, amennyiben ennél nagyobb, úgy két szobaként kell számításba venni. Amennyiben a nappali szoba, az étkező és a konyha osztatlan közös térben van, és hasznos alapterületük együttesen meghaladja a 60 négyzetmétert, úgy – egy lakás esetén egy alkalommal – két szobaként kell figyelembe venni,

3.      a lakószoba legalább egy 2 méter széles – ajtó és ablak nélküli – falfelülettel rendelkezik.

 

Kérelem benyújtása, eljárás szabályai

 

A támogatás iránti kérelmet írásban a jegyzőhöz kell benyújtani.

Támogatás iránti kérelmet 2020. június 20. napjáig lehet előterjeszteni.

A kérelemmel egyidejűleg benyújtáskor mellékletként csatolni kell:

1.      lakásvásárlás esetén az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas magánokiratot, vagy közokiratot,

2.      építés esetén az építéshatósághoz történő bejelentésről igazolást,

3.      műszaki tartalmat leíró dokumentációt,

4.      a kérelmező és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó, élettárs jövedelméről szóló igazolást,

5.      a munkákra vonatkozó költségbecslést.

A jövedelemigazolásnak a kérelem benyújtását megelőző hat havi nettó jövedelemről szóló igazolást kell tartalmaznia.

A kérelmező és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó, élettárs szociális és vagyoni helyzetéről a jegyző vagy a szociális ügyekért felelős bizottság környezettanulmányt készíthet.

A kérelmet visszavontnak kell tekinteni, amennyiben a környezettanulmányt megelőzően vagy a környezettanulmány készítése során a kérelmező tudomása ellenére valótlan lényeges tényt, adatot közölt, a környezettanulmány elkészítését akadályozta, vagy a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget.

 

A támogatás összegére a szociális ügyekért felelős bizottság javaslatot tesz.

A támogatás mértékét az alábbi sorrend alapján kell elbírálni:

1.      kérelem benyújtásának időpontja,

2.      eltartottak száma,

3.      szociális rászorultság mértéke,

4.      lakásigény mértéke.

Az elbírálásnál előnyben kell részesíteni

a.       a kérelmek közül a korábbi időpontban benyújtott kérelmet,

b.      a szociálisan rászorultak közül

ba) azt a családot, ahol az eltartottak száma magasabb,

bb) a három vagy többgyermekes családot,

bc) ahol a szülő gyermekét egyedül neveli,

c.   a szociális rászorultságot a lakásigény mértékénél.

 

A támogatásban részesülő kérelmezővel az 1. számú melléklet szerinti megállapodást köt az önkormányzat.

 

honlap készítés webáruház készítés