„Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.”

Pályázati kiírás -- Ébner-ház hasznosítására

Készült: 2020. augusztus 12. szerda, 14:02

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Csákvár Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról, és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet alapján a következő felhívást teszi közzé:

Pályázat kiíró szerv: Csákvár Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 8083 Csákvár Szabadság tér 9.

Pályázat jellege: nyilvános

Pályázat célja: az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályiról szóló 3/2020 (I.30.) önkormányzati rendelete 32. § bekezdése alapján versenyeztetési eljárás, mely jelen esetben pályázat. Ezzel összefüggésben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdése alapján versenyeztetés.

Pályázat tárgya: a Csákvár 12/2 hrsz-ú ingatlanon, mely természetben a Csákvár Kossuth u. 4. szám alatt található „Ébner ház Turisztikai fogadóközpont kerékpárkölcsönző és kávézó” megnevezésű ingatlan kereskedelmi vendéglátási és turisztikai célú hasznosítása bérleti konstrukció keretében.

Pályázati feltételek:

 • Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát a következőkre vonatkozóan:
  • a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
  • az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre,
  • bérleti díj összegére (nettó/ Ft/hó)
  • az ajánlati kötöttségre.
 • Nyilatkozatot kell tennie a következőkkel kapcsolatban is:
  • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§(1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül,
  • nem áll csőd- felszámolási, illetve végelszámolás alatt,
  • nincs lejárt köztartozása,
  • nincs az Önkormányzattal szemben (bármilyen ügyletből eredő) tartozás.
 • Az ajánlat csak abban az esetben érvényes, ha az ajánlattevő igazolja, hogy 1.000.000,- Ft azaz egymillió forint összegű biztosítékot a rendelkezésre bocsátotta, olyan módon, hogy az összeget az Önkormányzat 73611060-00317320 számú számlájára átutalta. A pályázathoz csatolni kell a biztosíték átutalásáról szóló igazolást.

Az ajánlatok benyújtásának helye és ideje: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.), ügyfélfogadási időben.

Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban, két példányban – 1 db eredeti és 1 db másolati példányban, az eredeti példány megjelölésével – kell benyújtani. Az ajánlatokat aláírással, nem természetes személy pályázó esetén cégszerű aláírással kell ellátni.

A borítékra rá kell írni: „Pályázat Ébner-ház Turisztikai fogadóközpont, kerékpárkölcsönző és kávézó ingatlan kibérlésére.”

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2020. szeptember 14. napja 16.00 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).

A pályázatok bontásának időpontja, helye: 2020. szeptember 15. napja 15.00 óra, Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.) emeleti tárgyalóterme.

A pályázat bontása – külön meghívás nélkül – a megjelent pályázók jelenlétében történik.

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlatok benyújtásától számított 30 nap.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Bodrogai László 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. 22/582-310/153 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az Önkormányzat a legmagasabb összegű ajánlatot hirdeti ki nyertesként.

 Az Önkormányzat tájékoztatja az ajánlattevőket az alábbiakról:

 • Az Önkormányzat a pályázati biztosíték összegét 1.000.000,- Ft összegben határozza meg. Amennyiben a nyertes pályázóval a pályázónak felróható okból nem jön létre a bérleti szerződés, a nyertes pályázó a pályázati biztosítékot elveszíti, az az önkormányzatnál marad, a nem nyertes pályázóknak pedig visszafizetésre kerül.
 • Az ingatlan kereskedelmi, vendéglátási és turisztikai tevékenység céljából vehető bérbe.
 • Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőben meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti, és ezért az Önkormányzat a szerződéstől eláll vagy felmondja azt, úgy az Önkormányzat jogosult a soron következő pályázóval azonos feltételek mellett szerződést kötni vagy új pályázatot kiírni. A bérleti szerződés időtartama maximum 5 év.
 • A bérleti díjat éves díjként kell megajánlani és megfizetni. Az Önkormányzat a bérleti díjat évente egyszer emeli, a KSH által közölt, a tárgyévet megelőző éves infláció mértékével megegyező, de legalább 2,5% mértékben.
 • Az Önkormányzat a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig a pályázati felhívását bármikor visszavonhatja vagy módosíthatja. Az Önkormányzat jogosult továbbá a pályázatot eredménytelenné nyilvánítani, ha a benyújtott ajánlatok nem felelnek meg az elvárásainak.
 • A pályázat tárgyát képező ingatlan udvarból, és a rajta álló épületből áll. Az épület a következő helyiségekből áll: kávézó-közösségi helység, vizesblokk, kerékpár tároló-szerviz, kerékpár mosó-tároló. Az udvar alapterülete 512 m2, az épület nettó alapterülete 120 m2.

A pályázatok elbírálásának módja, várható ideje: a beérkezett pályázatok véleményezését bírálóbizottságként Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága végzi.

A nyertes pályázatról a bírálóbizottság véleménye és javaslata alapján Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptemberi testületi ülésén dönt. Az Önkormányzat a pályázat eredményéről a döntést követően haladéktalanul, de legkésőbb a testületi ülést követő 15 munkanapon belül írásban értesíti valamennyi pályázót.

 • A szerződéskötés legkésőbbi időpontja: Az eredményről szóló tájékoztatás megküldésének napját követő 30. nap. A szerződés hatálybalépésének napja: 2020. október 1.

 

 

honlap készítés webáruház készítés