„Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.”

Felhívás önkormányzati rendelet véleményezésére

Felhívás önkormányzati rendelet véleményezésére

 

 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése alapján kérjük a lakosságot, hogy az alábbi rendelet-tervezetet véleményezni szíveskedjenek.

 

A véleményezésre 2023. július 13. napjáig van lehetőség. Véleményét kérjük, hogy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre szíveskedjen megküldeni, vagy ügyfélfogadási időben a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalnál (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.) leadni.

Csákvár, 2023. június 28.

 

                                                        Kertészné dr. Tuska Tünde

                                                                                          jegyző

 

 

RENDELET TERVEZET

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

 .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) – (2) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, a 19. § (1) – (2) bekezdésében, a 20. § (3) bekezdésében, a 21. § (6) bekezdésében, a 23. § (3) bekezdésében, a 27. § (2) bekezdésében, a 33. § (3) bekezdésében, 34. § (1)-(3) bekezdésében és a 36. § (2) bekezdésében, 42. § (2) bekezdésében, 54. § (1) – (3) bekezdésében és az 58. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

 

 1. §

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) – (2) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, a 19. § (1) – (2) bekezdésében, a 20. § (3) bekezdésében, a 21. § (6) bekezdésében, a 23. § (3) bekezdésében, a 27. § (2) bekezdésében, a 33. § (3) bekezdésében, 34. § (1)-(3) bekezdésében és a 36. § (2) bekezdésében, 42. § (2) bekezdésében, 54. § (1) – (3) bekezdésében és az 58. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.”

 

 1. §

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet 1. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A rendelet és hatálya”

 1. §

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a bérlakások kezelésével kapcsolatos feladatok ellátását a jegyző közreműködésével biztosítja (a továbbiakban: kezelő).”

 

 1. §

 

(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Önkormányzati lakásra bérlőtársi szerződés nem köthető.”

(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A lakásbérleti jogviszonyt a bérbeadó és a bérlő szerződése hozza létre. A kijelölt bérlő a bérleti szerződést az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles megkötni, ennek elmulasztása esetén a kijelölés érvényét veszti.

(6) Bérlő a lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról hozott képviselő-testületi határozat kézhezvételét követő 15 napon belül köteles felkeresni a kezelőt a jogviszony lejárati napjától hatályos, új határozott idejű szerződés előkészítése érdekében. Amennyiben ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, jogcím nélküli lakáshasználóvá válik és köteles a lakást elhagyni.”

 

 1. §

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet 16/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A bérleti jogviszony hosszabbítása határozott idejű, bérleti szerződés módosításával történik. A szerződéskötés feltétele, hogy bérlőnek az önkormányzat felé lakbér, közüzemi díj, vagy egyéb díjtartozása nincs.

(3) A bérleti jogviszony legfeljebb egy alkalommal hosszabbítható meg. A bérleti jogviszony hosszabbítása nem haladhatja meg az első ízben kötött lakásbérleti jogviszony időtartamát.”

 

 1. §

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Bérleti szerződés legfeljebb a bérlőkijelölésre jogosult szervezetnél fennálló közszolgálati jogviszony, vagy munkaviszony fennállásának időtartamára, vagy bérlő településen történő lakástulajdon-szerzéséig tartó időtartamra köthető.”

 

 1. §

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bérlakásba történő befogadáshoz bérbeadói hozzájárulás szükséges, a hozzájárulást a bérbeadó írásban, a bérlő és a befogadni kívánt személy közös, írásban benyújtott, indoklásokkal ellátott kérelmére adhatja meg.”

 

 1. §

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet 24. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A bérbeadó a bérleti jogviszonyt az Ltv. 23 26. §-ában foglaltakon kívül megszűntetheti akkor is, ha a bérlő a bérleti szerződés tárgyát képező bérlakásban nem életvitelszerűen tartózkodik.

(2) A bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszűnése esetén a bérlő másik lakásra vagy pénzbeli térítésre nem tarthat igényt.”

 

 1. §

 

(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyiségekre a bérbeadó határozott időtartamú, legfeljebb 15 évre szóló bérleti szerződést köthet.”

(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bérleti jogviszony hosszabbítása új határozott idejű bérleti szerződéssel történik. A szerződéskötés feltétele, hogy bérlőnek az önkormányzat felé helyiségbér, közüzemi díj, vagy egyéb díjtartozása nincs.”

 

 1. §

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester a 28. §-ban és a 29. §-ban foglaltaktól eltérő feltételek mellett dönthet a kedvezményes áron történő bérbeadásról, amennyiben ezt rendkívüli helyzet, életviszony, vagy önkormányzati érdek indokolja.”

 

 1. §

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet V. Fejezete a következő 44. §-sal egészül ki:

„44. §

E rendeletnek a az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2023. (.... ....) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: mód. rendelet) megállapított, a 3. § (2) bekezdését, a 4. § (3a) bekezdését, a 4. § (5) és (6) bekezdését, a 16./A § (2) bekezdését, a 18. § (5) bekezdését, a 20. § (1) bekezdését, a 24. § (1) és (2) bekezdését, a 28. § (1) és (3) bekezdését, a 32. § (1) bekezdését és a 44. § rendelkezéseit a mód. rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

 

 1. §

 

Hatályát veszti az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet

 1. a) § (3) bekezdése,
 2. b) § (1) bekezdés a) pontja,
 3. c) §-a,
 4. d) § (3) bekezdés h) pontja,
 5. e) § (3) bekezdés k) pontja,
 6. f) § (2) bekezdés j) pontja.

 

 1. §

 

Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

honlap készítés webáruház készítés