„Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.”

Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról

Tisztelt Lakosság!

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e) pontja és az 51.§ (3) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát az illetékességi területén és arról évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.

Ennek megfelelően készült el a következő tájékoztató Csákvár Város vonatkozásában a környezet állapotának és a köztisztaság állapotának alakulásáról.

 

Zöldfelület gazdálkodás:

Befejeződött a kivitelezése és átadásra került a Szabadság téri új park és játszótér. Szintén átadásra került a Floriána téri park futó és kerékpáros pumpa pályája, valamint a Petőfi utcai játszótér is megújult, valamint annak környezete, parkosítással.

A település belterületének nagysága 475 ha., a külterületé 11.401 ha., ebből közterületeink területe közel 7 hektár. Ezeket a területeket a városgazdálkodási feladatokat ellátó alkalmazottak segítségével, valamint a közfoglalkoztatott munkásakkal tartatjuk rendben. Jelenleg 2 fő férfi közfoglalkoztatott dolgozik. Ezen a létszámon felül az önkormányzatnak van 3 fő férfi dolgozója, akik a közterületek rendben tartását és kisebb karbantartási munkákat végeznek, valamint az intézményekben 6 fő női dolgozó van, akik a takarítást végzik.

A terület nagysága miatt a feladatokat fontossági sorrendben végzik a dolgozók a közterületeken, parkokban, önkormányzati utak mentén, valamint az intézményekben is. Általában a központi részeket teszik rendbe először és a várostáblák környezetét. Tavasztól őszig a munka jelentős része fűnyírás, kaszálás, sövénynyírás, kapálás, gereblyézés, a tavasszal kiültetett egynyári virágok öntözése, a fák metszése, szemetesek kiürítése hetente egyszer a közterületeken.

A dolgozók feladatának részét képezi még az önkormányzati utak karbantartása, valamint a közterületi fák metszése és a falevelek gyűjtése az őszi időszakban. Sok esetben ad munkát a település közigazgatási területén az illegálisan kitett szemét összeszedése. A munka végzése során nagy segítség a város tulajdonában lévő traktor, valamint a kisteherautó is. A nagyobb füves területek vágását a traktorra szerelhető fűkaszával oldjuk meg, de ezen kívül rendelkezésre állnak még fűnyírók és damilos fűkaszák is. A külterületi utak kisebb karbantartására a traktorra szerelhető húzólapot (gréder) használjuk.

 

Energiagazdálkodás:

Az elmúlt években saját beruházás keretében megtörtént a közvilágítás korszerűsítése. A hagyományos lámpatestek helyett minden oszlopra új LED-es világítótestek kerültek elhelyezésre - ahol a világítási szál ki volt építve – ami energia megtakarítást eredményez.

 

Ivóvíz ellátás:

A város belterületének 97%-a ivóvíz hálózattal ellátott. A településen a vezetékes ivóvíz szolgáltatást a Fejérvíz Zrt. látja el. Az ivóvíz minősége megfelel a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak. Az ivóvíz minőségének ellenőrzését a Fejérvíz Zrt. végzi.

Az ivóvíz hálózat fejlesztése megtörtént a Kálvária úton, a Tersztyánszky körúton, a Tamási Áron utcában, az Aranyhegyi út elején.

A belváros területén a főnyomó vezetékek már elavultak. Ezek cseréje folyamatban van: a Széchenyi u. 1. számtól a Berényi útig, Szabadság tértől Széchenyi utca 8-ig, valamint a Szabadság tér 1. számtól a Szabadság tér 8-ig a csere már megtörtént.

A külterületeken, zártkertekben az Önkormányzat nem köteles az ivóvíz ellátást biztosítani. A zártkertek közül a Kotlóhegyen nincsen, a többi területen csak részben elérhető a vezetékes vízellátás. De a zártkerteket megközelítő főbb útvonalak nagy részén van ivóvíz vezeték, amire rá lehet kötni, de mégis előfordul, hogy az alacsony víznyomás miatt nem tud megvalósulni a rákötés. Ezeknél a rendszereknél egyre nagyobb problémát jelent, hogy újabb bekötések veszélyeztetik a megfelelő ellátást. Az üzemelő külterületi hálózatok további rákötések esetén nyomás csökkenést mutatnak. Nyomás fokozókat kellene beépíteni vagy a meglévő szűk keresztmetszetű csöveket kellene nagyobbra cserélni.

 

Szennyvíz kezelés:

A város belterülete szennyvízcsatorna hálózattal ellátott. A szennyvízhálózat fenntartásáról és a szennyvíz kezeléséről a Fejérvíz Zrt. gondoskodik.

Uniós és állami támogatás (KEHOP) keretében került sor a szennyvízhálózat és szennyvízkezelés fejlesztésére.

Azokon a területeken, ahol még nem áll rendelkezésre szennyvízcsatorna hálózat, a Patakom Kft.

végzi a zárt rendszerű szennyvíztározókban összegyűjtött szennyvíz elszállítását. Az összegyűjtött szennyvizet a móri Szennyvíztelep fogadja be és tisztítja meg.

 

Csapadékvíz kezelés:

Pályázati támogatással, burkolt árok és zárt rendszer kiépítése a Temető utca, Gyümölcs utca (Benedek Elek utcáig), Petőfi és Gánti út, Május 1 utca, Vértes utca, Vajda János utca, Tamási Áron utca csapadákvíz rendszer és útfelújítás kivitelezése befejezésre került.

Nyertes pályázatunk tartalék listán van a Bokréta utca és Gyümölcs utca útfelújítására és csapadékvíz rendszer kiépítésére.

A fő vízlevezetőket az önkormányzat munkatársai rendben tartják kaszálással, permetezéssel.

A közterületek rendjéről és köztisztaságról, valamint az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 18/2015. (VII. 29.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a lakosoknak a házuk előtt lévő árokszakaszt rendben kellene tartania. Ennek a betartatása azonban humánerőforrás hiányában nehézkes. A lakóházakat a közúttal összekötő kocsibejárók alatt elhelyezett gyűrűk nagy része teljesen feltöltődött hordalékkal, melyet szintén nem takarítanak ki a tulajdonosok, így a vízelvezetés ott is problémát okoz. A nagyobb esőzések alkalmával ez is eredményezi, hogy a hirtelen nagy mennyiségű víztömeg nem tud elfolyni az erre szolgáló árkokon keresztül. Az önkormányzat munkatárai ezeket a problémás szakaszokat is igyekeznek rendben tartani.

 

Hulladékgazdálkodás:

A szemétszállítást településünkön továbbra is az DEPÓNIA Hulladékkezelési Nonprofit Kft. szolgáltató végzi. A zöld hulladékot is havi rendszerességgel elszállítják, szintén erre érvényes matrica alapján. A vonatkozó hulladéktörvény és a helyi rendelet alapján minden háztartás számára kötelező a szemétszállítási díj fizetése és a szolgáltatás igénybevétele.  A kék zsákokhoz a helyi boltokban lehet hozzájutni. Az őszi falevelekből keletkező hulladékot az idei évben október 19. és november 6. és 23. napján, szállítja el a Depónia Kft.

Jól működik a szelektív hulladékok havi kétszeri háztól történő elszállítása.

A hulladékudvar a szombati napokon 7-12 óráig tart nyitva.

A kommunális hulladék-szállítás előírás szerint hetente történik. A házhoz menő lomtalanítást már megszokta a lakosság.

A temetőtakarítások alkalmával is a Depónia Kft. biztosítja a tömörítős autót. Az idei évben két alkalommal lesz takarítás. Az első már megtörtént, a másodikra október 26. napján kerül sor.

A tavalyi évtől minden nemű hulladék égetése tilos a településen, amennyiben valaki mégis éget, úgy az szabálysértésnek minősül.

Az elhullott állatokat, vagy a vágásból származó állati hulladékot a csákvári Szennyvíztelepen található gyűjtőkonténerben lehet elhelyezni. A gyűjtőkonténerben elhelyezett állati hulladék rendszeres elszállításáról a város gondoskodik. Előfordul, hogy a lakosok nem viszik ki elhullott állataikat, vagy a vágásból származó állati hulladékot nem a gyűjtőkonténerbe, hanem erdőszélre, árokpartra kidobják. Ez veszélyes hulladéknak minősül, fertőzésveszélyt jelent.

 

Közterületek tisztán tartása:

A lakóingatlanok környékét a tulajdonosnak kell rendben tartania. Az ingatlanok előtti közterületek összességében rendezettek.

 

Közterület eltérő használata

Tapasztalatunk az, hogy a közterület-használatról szóló 12/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet rendelkezéseit a lakosság csak részben tartja be.

Az önkormányzat ellátja azon feladatokat, melyeket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előír. A helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a településüzemeltetés, ebbe beletartozik a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása.

 

Állattartás:

Állattartással kapcsolatban helyi rendelet már nincs hatályban. Belterületen egyes sertéstartókkal, lótartókkal merült fel probléma: az állattartás nem megfelelő körülményei, a trágyatárolás okoz gondot a környéken lakóknak. Egyre elterjedtebbek településünkön a kedvtelésből tartott lovak, főként a zártkerti területeken.

Gondot okoznak a már meglévő állattartó épületek, melyeket 15-20 éve építettek és nem felelnek meg a védőtávolságok a mai előírásoknak. A régi szomszédok már kicserélődtek, az új tulajdonosokat joggal zavarja az állattartásból eredő szaghatás. Itt a higiéniai elvárások és a férőhelynek megfelelő állatlétszám betartására, valamint a HÉSZ előírásainak betartására lehet kötelezni az állattartót. 

 

Ebtartás:

Az ebtartással minden évben gondunk van. Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft-vel kötött szerződés társulás keretében működik, ők fogják be a kóbor ebeket, így általuk van megoldva ez a kötelező feladat. Több esetben előfordult, hogy a gyepmester a szabadon, közterületen lévő kutyát nem tudta befogni, mert addigra hazatalált a kutya és magánterületre már nem léphet be.

Az ebtulajdonosok egy része nem fordít kellő gondot arra, hogy kutyája ne járjon ki az utcára, a szomszédokhoz, és ezzel veszélyeztetik az arra közlekedők testi épségét, valamint kárt okoznak a szomszédok kertjében, udvarában. A támadó természetű ebek félelmet keltenek az utcán közlekedő lakosokban, főleg a kisgyermekekben.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntés meghozatalára.

 

 

Csákvár, 2023. november 2.                

                                                    

                                                                                    

                                                                                                                     Illés Szabolcs sk.

                                                                                                                        polgármester

 

honlap készítés webáruház készítés