„Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.”

Pályázat (Petőfi u. 8.)

Készült: 2019. május 02. csütörtök, 15:23

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Csákvár Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdésére figyelemmel a következő pályázati felhívást teszi közzé a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 153/2019. (IV. 30.) határozata alapján:

 1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: Csákvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.
 2. Pályázat célja: az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet szerinti versenyeztetés.
 3. Pályázat jellege: nyilvános
 4. A Pályáztat tárgya: A Csákvár, Petőfi utca 8. szám alatti Fazekas Emlékház „kivett lakóház udvar” megnevezésű ingatlan ipari, kereskedelmi és turisztikai célú hasznosítása bérleti konstrukció keretében.
 5. A pályázat feltételei:
  • Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
 • a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
 • az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre,
 • a bérleti díj összegére (nettó Ft/év),
 • az ajánlati kötöttségre

vonatkozóan.

Nyilatkoznia kell továbbá arra vonatkozóan, hogy

 • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül
 • nem áll csőd-, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt,
 • nincs lejárt köztartozása,
 • nincs az Önkormányzattal szemben (bármely ügyletből eredő) tartozása.
  • Továbbá az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő
 • részletes tervét az ingatlan hasznosítását illetően,
 • a csákvári fazekas hagyományok népszerűsítését, óvodai és iskolai oktatását, megőrzését tartalmazó koncepciót,
 • a helyben előállított fazekas termékek értékesítését elősegítő marketing és kommunikációs tervet.
 1. Az ajánlatok benyújtásának helye és ideje: Csákvári Polgármesteri Hivatal (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.), ügyfélfogadási időben.
 2. Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban, két példányban – 1 db eredeti és 1 db másolati példányban, az eredeti példány megjelölésével – kell benyújtani. Az ajánlatokat aláírással, nem természetes személy pályázó esetén cégszerű aláírással kell ellátni. A borítékra rá kell írni: „Pályázat csákvári Fazekas Emlékház kibérlésére.”
 3. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2019. május 20. napja 1300 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).
 4. A pályázatok bontásának időpontja, helye: 2019. május 23. napja 1600 óra, Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.) házasságkötő terem.

A pályázat bontása – külön meghívás nélkül – a megjelent pályázók jelenlétében történik.

 1. Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlatok benyújtásától számított 60 nap.
 2. A jelen pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal elérhetőségein
 3. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az Önkormányzat az összességében legjobb ajánlatot hirdeti ki nyertesként.
 4. Az Önkormányzat tájékoztatja az ajánlattevőket az alábbiakról:
  • Az ingatlan ipari, kereskedelmi és turisztikai tevékenység céljából vehető bérbe.
  • Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőben meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti, és ezért az Önkormányzat a szerződéstől eláll vagy felmondja azt, úgy az Önkormányzat jogosult a soron következő pályázóval azonos feltételek mellett szerződést kötni vagy új pályázatot kiírni. A bérleti szerződés időtartama 5 év.
  • A bérleti díjat éves díjként kell megajánlani és megfizetni. Az Önkormányzat a bérleti díjat évente egyszer emeli, a KSH által közölt, a tárgyévet megelőző éves infláció mértékével megegyező, de legalább 2,5% mértékben.
  • Az Önkormányzat a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig a pályázati felhívását bármikor visszavonhatja vagy módosíthatja. Az Önkormányzat jogosult továbbá a pályázatot eredménytelenné nyilvánítani, ha a benyújtott ajánlatok nem felelnek meg az elvárásainak.
  • A pályázat tárgyát képező ingatlan udvarból, és a rajta álló épületből áll. Az udvar alapterülete 747 m2, az épület nettó alapterülete 112 m2.
 5. A pályázatok elbírálásának módja, várható ideje: a beérkezett pályázatok véleményezését bírálóbizottságként Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága végzi. A nyertes pályázatról a bírálóbizottság véleménye és javaslata alapján Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. június 28. napjáig testületi ülésen dönt. Az Önkormányzat a pályázat eredményéről a döntést követően haladéktalanul, de legkésőbb a testületi ülést követő 15 munkanapon belül írásban értesíti valamennyi pályázót.
 6. A szerződéskötés legkésőbbi időpontja: Az eredményről szóló tájékoztatás megküldésének napját követő 10.

A beköltözés határideje: 2019. június 15.

 

Pályázat

Szerződés tervezet

honlap készítés webáruház készítés