„Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.”

Pályázatok

 

 

 

„Térségi bölcsőde kapacitás létesítése Csákváron”

 

A kedvezményezett neve: Csákvár Város Önkormányzata

A projekt azonosító száma: RRF-1.1.2-21-2023-00187

A projekt címe: „Térségi bölcsőde kapacitás létesítése Csákváron”

A szerződött támogatás összege: 839 999 999 Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.06.30.

A fejlesztés tárgya, célja: Jelen projekt célja Csákvár településen belül térségi szintű bölcsődei kapacitás létrehozása, egy teljesen új építésű, 4 csoportos, 56 fő befogadására alkalmas bölcsőde formájában.

 A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projekt általános célja a bölcsődei feladatellátási hely férőhelybővítése a minőségi gondozás és nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében.

A projekt fő célja, hogy a bölcsőde kapacitásnövelése által a nők esélyegyenlőségének biztosítása, a munkába való visszatérésük megkönnyítése megvalósuljon a gyermekszülés után.

A beruházás megvalósulásával az alábbi konkrét tevékenységek és eredmények valósulnak meg:

 

 • Új mini bölcsődei férőhelyek létrehozása, 4 csoportszoba kialakításával
 • a bölcsődei férőhelyek száma 56 db
 • 8 db új munkahely létrehozása
 • nevelési – és gondozási feladatok ellátását biztosító modern és biztonságos eszközök beszerzése

 

 

Kedvezményezett neve: Csákvár Város Önkormányzata

A fejlesztés tárgya, célja: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csákváron

A szerződött támogatás összege: 169 005 797 Ft

A projekt tartalmának bemutatása:

Csákvár Város Önkormányzatának kiemelten fontos a környezetvédelem és a megújuló energiák használata. Annak ellenére, hogy településünk nem ipari nagyváros, stratégiai célja az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez. Bár a klímaváltozás alapvető okainak nagy része a nagyvárosias térségekben összpontosul, a széndioxid-kibocsátás csökkentés és az erőforrás-hatékonyság megvalósítása valamennyi településen kihívást jelent, így a város-vidék együttműködés is nagy szerepet kaphat a célkitűzések megvalósításában.

 

A projekt keretében Önkormányzatunk a közös önkormányzati hivatal székhelyének és a szociális célú lakásoknak az energiahatékonysági korszerűsítését kívánja megvalósítani.

A projekt megvalósításának szükségességét az önkormányzati tulajdonú épületek hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elérése indokolja. A fejlesztéseknek köszönhetően nem csak az épületek energetikai mutatói javulhatnak jelentősen, hanem a városkép megújításában, modernizálásában is előrelépés történhet.

 

Jelen pályázat célja, hogy a fejlesztésbe bevont épületek komplex energetikai korszerűsítése megvalósuljon. Az épületek és ezáltal az önkormányzat üzemeltetési költségeinek csökkentését célzó fejlesztési javaslatok:

 

Önkormányzat

-            Homlokzat hőszigetelése

-            Lábazat hőszigetelése

-            Zárófödém hőszigetelése

-            Nyílászárócsere

 

Szociális célú lakások

-            Homlokzat hőszigetelése

-            Lábazat hőszigetelése

-            Zárófödém hőszigetelése ,

-            Nyílászárócsere

-            Akadálymentesített mosdó kialakítása

-            gépészeti rendszer felújítása

 

Az energetikai korszerűsítéssel elérhető energiahatékonyság növelés elsősorban az épületek használóit szolgálná. A projekt célcsoportja elsősorban azokat képezi, akik a hivatalban dolgoznak, továbbá az oda betérő ügyfeleket, valamint azokat, szolgálati lakásokat igénybe veszik és használják, az energiafelhasználás csökkenés környezeti hatásterülete azonban túlmutat az épület határain és közvetve az egész ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességét javítja, továbbá a környezeti állapot megőrzését érdemben szolgálja. Az épületek valamennyi, a korszerűsítésben érintett külső határoló szerkezetének tervezett állapota úgy került meghatározásra, hogy megfeleljen a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet hőátbocsátási tényezőkre vonatkozó költségoptimalizált követelményértékeinek.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.04.30.

A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-2.2.1.-21-FE1-2022-00007

 

 

 

 

 

Egészségügyi alapellátások infrastrukturális fejlesztése Gánton és Csákváron

Kedvezményezett neve: Gánt Község Önkormányzata, konzorciumi tag: Csákvár Város Önkormányzata
Projekt címe: Egészségügyi alapellátások infrastrukturális fejlesztése Gánton és Csákváron
Szerződött támogatás összege: 64 242 991,- Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt eredményeként Gánton megújul a háziorvosi alapellátásnak és a védőnői szolgálatnak helyt adó épület, akadálymentessé válik és korszerűbb energetikai jellemzőkkel rendelkezik. Csákváron megújul a három vegyes háziorvosi praxisnak, a gyerek háziorvosi ellátásnak, a védőnői szolgálatnak és két fogorvosi alapellátásnak helyt adó épület. Kizárólag meglévő és működő praxisok fejlesztését célozzuk.
A projekt tervezett befejezési dátuma :
2021.03.26.

A projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00036

 

 

Kedvezményezett neve: Csákvár Város Önkormányzata
Pályázati felhívás neve, kódszáma: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések -TOP-2.1.3-16
Projekt címe: „Csapadékvíz-elvezetés Csákváron I. ütem”
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00016
A szerződött támogatás összege: 335.522.435 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.


Csákvár Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-2.1.3-16 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” című felhívásra, melynek keretében 335.522.435 Ft, 100% intenzitású, vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült. A TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00016 azonosítószámú, „Csapadékvíz-elvezetés Csákváron I. ütem” című projekt megvalósítási időszakában, 2021.12.01.-2022.12.31. között a támogatásból Csákvár több utcájának csapadékvíz-elvezetése valósul meg. A projekt forrását az Európai Unió (Európai Regionális Fejlesztési Alap) és Magyarország Kormánya költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
Projekt tartalmának bemutatása:
Csákvár Város Önkormányzatának kiemelten fontos a település csapadékvíz-elvezetési problémáinak megoldása, mivel az esőzések idején a Vértesből lezúduló nagymennyiségű víz és hordalék hatalmas károkat okoz a területen.
Ezen probléma megoldását több ütemben tervezi az Önkormányzat, melynek I. részét jelen projekt keretében tervezzük megvalósítani. Jelen projekt az Önkormányzat tulajdonában lévő Temető utcát, a Május 1. utcát, a Vértes utcát (Benedek Elek utcáig), Vajda János utcát (Bem utcáig) és a Gyümölcs utcát érinti, továbbá a Magyar Közút tulajdonában lévő Gánti út egy kis szakaszát, a Petőfi S. u. és a Fecske u. között. A beruházás rövid, közepes és hosszú távú megoldást jelent. A projekt a lakosság életminőségének javulását eredményezi, az ingatlanok értékének növekedéséhez járul hozzá. A projekt keretében megvalósuló fejlesztés révén a városkép megújításában, modernizálásában is előrelépés történik.

 

 

Kedvezményezett neve: Csákvár Város Önkormányzata

A fejlesztés tárgya, célja: Élhető település kialakítása Csákváron

A szerződött támogatás összege: 281 919 855 Ft

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt illeszkedik a felhívás céljaihoz, hiszen annak célja integrált módon támogat olyan infrastruktúra-fejlesztéseket, melyek a TOP Plusz a lakosság, kiemelten a fiatalok helyben maradásához járulnak hozzá, egyúttal a települések általános környezeti állapotát is javítják. Ezzel hozzájárulva a fenntartható fejlődés helyi feltételeinek biztosításához és a fenntartható települési térszerkezet kialakulásához, amely hozzájárul a társadalmi jóléthez azáltal, hogy a település vonzó és élhető.

 

Önkormányzatunk célja kettős: egyrészt egy park létrehozása a település központjában, melynek területe (Dózsa György utca és Kossuth utca által közrefogott terület) nagyobb rendezvények, koncertek megtartására lenne kialakítva, tehát közösségi térként funkcionál, továbbá a Floriana téren kerékpáros pumpapálya és futópálya kialakítása, mely az aktív szabadidős rekreációt segíti elő. Valamint a Petőfi utcai játszóteret is fel kívánjuk újítani.

 

A park létrehozásával a városközpont fejlesztés egy újabb mérföldkövéhez érkezik Csákvár, hiszen az elmúlt években számos fejlesztés történt a település központi részén, mely elősegíti egy modern, élhető, 21. századi kisváros kialakítását.

 

Ez a park egy régóta várt fejlesztés a lakosság részéről, hiszen a település központi részén jelenleg nem áll rendelkezésünkre olyan terület, mely szabadtári programok megvalósítására lenne alkalmas, erre jelenleg a település egy távolabbi részén, nem megfelelő infrastruktúrával rendelkező területen van lehetőség.

 

A projekt célcsoportja elsősorban Csákvár település lakossága és fiataljai, akik a park és a pumpapálya megvalósításával egy újabb lehetőséghez jutnak a szabadidő tartalmas és minőségi eltöltéséhez a saját lakóhelyükön. Ezzel a helyben maradást is ösztönözzük, valamint erősítjük a lokálpatriotizmust.

A projekt előzetes felmérése már az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Zöld Infrastruktúra-hálózat Fejlesztési Akcióterv (ZIFFA) elkészítésekor elkészült.

 

A Szabadság téri park rehabilitációja, továbbá a tér növényállományának növelése javítja a település általános környezeti állapotát, továbbá növeli a biodiverzitást. A felújításra kerülő park alkalmas a kikapcsolódásra, rekreációra, ezáltal a lakosság életminőségét növeli.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.04.30.

A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-FE1-2022-00019

 

 

 

 

Civil szervezetek együttműködésének támogatása Csákváron

 

Kedvezményezett neve: Csákvár Város Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: VP6-19.2.1.-94-4-17 Hagyományőrző, kulturális, civil és sportélet támogatása

Projekt címe: Hagyományőrző, kulturális, civil és sportélet támogatása Csákváron

Projekt azonosító száma: 1924700252

A szerződött támogatás összege: 3.903.996 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 75 %

 

Civil szervezetek tevékenységének elősegítésére bútorok beszerzése, táborszervezés, civil együttműködések bemutatására rendezvény szervezése.

 

 

 

Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Csákváron (KEHOP-1.2.1-18-2018-00127)

 

Észak- és Közép-Dunántúli szennyvíz-elvezetési és- kezelési fejlesztés 6. (ÉKDU 6.)

 TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00015

„A helyi identitás és kohézió erősítése a Bicskei kistérségben"

A Projekt összköltsége 60-000.000 Ft, azaz Hatvanmillió forint.

 

„A helyi identitás és kohézió erősítése a Bicskei kistérségben" pályázat konzorciumi formában valósul meg.

A konzorcium vezetését Csákvár Város Önkormányzata, mint a kijelölt pályázati térség központi szereplője vállalta el. A pályázatot megvalósító települések Fejér megyében, a Bicskei kistérségben találhatóak.


A települési lakosságszám alapján a pályázatban 1 célterület kerül kijelölésre, amely tartalmazza az összes konzorciumi partner teljes települését. A választott pályázati tevékenységek a teljes lakosság helyzetére hatással vannak, így a településen belüli esetleges lehatárolásoknak nincsen szakmai indokoltásága.
A projektben érintett települések a térség jellemző kihívásaival küzdenek: olyan élhető környezetet kell teremteni és hosszú távon fenntartani az egyes városok vezetőinek, ami a lakosság helyben maradását eredményezi, különösen a fiatalabb korosztályok esetében.

A pályázatot megvalósító konzorcium tagjainak elsődleges problémái az alábbiak:
- A helyben maradás támogatására célzott beavatkozások szükségesek;
- A helyi közösségek mérsékelt aktivitása;
- Egyes korosztályok nehezen érhetőek el közösségi tevékenységekre (különösen a fiatal korosztály);
- A helyi hagyományok - értékek ápolásának nincsen strukturált kerete.
Ezen problémák kezeléséhez „A helyi identitás és kohézió erősítése" című felhívás aktuális megoldásokat kínál.

A projekt nevesített céljai az alábbiak:
- A lakosság közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének a fejlesztése.
- A közösségi szerepvállalás erősödését az érintett célcsoportok körében,
- Helyi társadalmi együttműködések generálása.
- Helyi identitást erősítő rendezvények, események, aktivitások megszervezése.
- Közösségfejlesztési folyamatok célzott támogatása.
- Közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok bevezetése és következetes alkalmazása.

 

 

A szolgáltatások színvonalának javítása a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményeinek fejlesztésével

 • kedvezményezett neve: Csákvár Város Önkormányzata 
  • a projekt címe: A szolgáltatások színvonalának javítása a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményeinek fejlesztésével
 • a szerződött támogatás összege 60.000.000 Ft 
  • a támogatás mértéke (%-ban) 100 % 
  • a projekt tartalmának bemutatása: 

       A Csákvári Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde két tagóvodával és egy bölcsődei intézményegységgel közösen működő összetett intézmény. A székhelyóvoda és az itt üzemelő bölcsőde a város központjától kissé távolabbra helyezkedik el, a tagóvoda a város központjában van. Az Önkormányzat által fenntartott intézményben 3 + 3 – összesen 6 óvodai gyermekcsoport és egy bölcsődei csoport van elhelyezve. A két óvodai épület igen eltérő adottságú.

        A Csákvár Ady E. u. 2. sz. alatti óvodai épületünk – mely egyben az óvoda székhelye is, valamint itt került kialakításra a bölcsőde is – a város központjától kissé távolabbra helyezkedik el. Az épületet 1979-ben adták át, s eredetileg is óvodai funkcióra tervezték. A helyiségek jól szolgálják mind a gyermekek, mind a felnőttek igényeit, azonban az elmúlt 37 évben igen kevés állagmegóvó, felújító beruházásra került sor. Az épület az évek múltával amortizálódott, s mostanra a város egyik leggazdaságtalanabbul üzemeltethető épülete lett.

        Építésekor mindenféle szigetelés nélkül készült az épület. Az épület kifűtése ezért igen nehézkes, sok energiát emészt fel. Az eredetileg beépített nyílászárók elkorhadtak, funkciójuk sérült azzal, hogy már alig lehet mozgatni őket. A fűtési szezonban elszökik a meleg, hiszen már az elavult nyílászárók nem tartják meg azt. Az eredetileg kialakított fűtési rendszer elavult. A régi lemezes csőradiátorok nem adják le a megtermelt hőt, hidegek a csoportszobák és a gyermekeket, felnőtteket kiszolgáló-, valamint közlekedő helyiségek.

       Az intézmény tetőrendszere palatető, ami szintén elavult, egészségtelen.

        Nagy szükség lenne az épület nyílászáróinak cseréjére, megfelelő hőszigetelésére, modern fűtési rendszer kiépítésére. A gyermekek egészségesebb környezetének kialakítására, s nem utolsó sorban a hosszú távon biztonságosan, gazdaságosabban üzemeltethető épületre.

        A Csákvár Szabadság tér 13. sz. alatti óvodai épületünk – tagóvodánk - a város központjában helyezkedik el. Bár ez az épület eredetileg nem óvodának épült, de a gyermekek ellátását, a felnőttek munkavégzését itt is jól szolgálják az óvoda helyiségei. Ez az épület már több mint 100 éves. Az évek során folyamatos felújításokkal, fejlesztésekkel igyekeztünk megőrizni, állagát, fejleszteni az óvodai funkcióra való alkalmasságát.

        Mindkét óvodának tágas, füves udvara van, ahol sok időt tölthetünk a szabadban. Udvaraink felszereltsége - a szabványossági megfelelés követelménye miatt – nagyon lecsökkent. A szabványoknak nem megfelelő eszközöket eltávolítottuk, de pótlásuk igen nehézkes az eszközök magas ára miatt. A gyermekek mozgásigényének kielégítése, mozgásfejlesztése érdekében több képességet fejlesztő, kellő számú udvari játék telepítésére lenne szükség.

        A gyermekek ellátásához – gondozásához, neveléséhez, tevékenykedtetéséhez – szükséges tárgyi feltételek, eszközök közepes színvonalon állnak rendelkezésre. Ezek sajnos a használat során egyre kopnak, fogynak. Pótlásuk az anyagi források hiánya miatt egyre nagyobb gondot okoz. Nagy álmunk a fémvázas, elavult szerkezetű gyermekfektetők lecserélése, kényelmes, megfelelő nagyságú gyermekfektetőkre, mely a gyermekek délutáni nyugodt pihenését szolgálja.

        Elvárt eredmények:

        Az óvodai férőhelyek színvonalának javítása az Ady utcai épületben: 75 gyermek részére fektető és ágynemű beszerzése, továbbá részükre korszerű, a fejlesztésüket segítő udvari eszközök vásárlása: 1 db láncos egyensúlyozó, 1 db fa vonat, 1 db Flinstone’s fa autó, 1 db meseház, ivókút.

        Ezen felül az óvodába járó 75 gyermek és 12 bölcsődés kisgyermek életminőségének és a részükre nyújtott szolgáltatások javítása az infrastrukturális beruházás által, mely alapján az egész óvodaépület korszerűsítésre kerül a hőszigetelés és zárófödém szigetelésének megvalósításával, a fűtés korszerűsítésével,a kazánház elektromos átszerelésével, a nyílászárók cseréjével, a tetőfedés cseréjével, a kéményfejek javításával és a bádogos szerkezetek cseréjével.

        Az óvodai férőhelyek színvonalának javítása: A Szabadság téri tagóvodába járó 68 gyermek részére szintén fektető és ágynemű beszerzése a komfortérzet javítása érdekében, valamint korszerű, a fejlesztésüket segítő udvari eszközök kívánunk beszerzése: 1 db fa vonat, 1 db hinta (2 beülős), 1 db Flinstone’s fa autó, 1 db mókuskerék, ivókút.

         A műszaki tartalom a felújítani kívánt épületrészt illetően: homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzat vakolatjavítása és hőszigetelése, zárófödém hőszigetelése, kéményfejek javítása, bádogos szerkezetek cseréje, fűtés rendszer bontása és új fűtési rendszer kiépítése, kazánház elektromos átszerelése, tetőhéjazat cseréje, külső, belső festés.

- a projekt befejezési dátuma : 2018.10.31. 
- projekt azonosító száma : TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00034

Iparterület fejlesztés Csákváron

 • kedvezményezett neve: Csákvár Város Önkormányzata 
  • a projekt címe: Iparterület fejlesztés Csákváron
 • a szerződött támogatás összege 135.000.000 Ft 
  • a támogatás mértéke (%-ban) 100 % 
  • a projekt tartalmának bemutatása: 

Projekt célja: A beruházás közvetlen célja, hogy a tervezett infrastruktúra fejlesztés eredményeként a terület alkalmassá váljon és hozzájáruljon a vállalkozások betelepülését elősegítő feltételek megteremtéséhez. A terület mostani állapotában nem használt, nem található rajta működő vállalkozás és nem rendelkezik a vállalkozások számára fontos termeléshez szükséges infrastruktúrával sem. A beruházás során létrejövő iparterület a betelepülni szándékozó vállalkozások versenyképességének növelésével vonzó befektetési környezetet teremt, és ez által a gazdaságélénkítés és foglalkoztatás-ösztönzés, valamint a térségi és helyi gazdaságfejlesztés fő színterévé válhat.

A csákvári ipartelep kialakítása során az érintett barnamezős terület 3000 m2.

 • a projekt tervezett befejezési dátuma : 2018.12.31. 
  • projekt azonosító száma : TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00016

 

Energetikai korszerűsítés Csákváron, az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola Szabadság téri épületében

 

 • kedvezményezett neve: Csákvár Város Önkormányzata 
  • a projekt címe: Energetikai korszerűsítés Csákváron, az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola Szabadság téri épületében
 • a szerződött támogatás összege 230.000.000 Ft 
  • a támogatás mértéke (%-ban) 100 % 
  • a projekt tartalmának bemutatása: 

A fejlesztés eredményeképpen komplex épületenergetikai fejlesztésre kerül sor az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola épületében utólagos külső oldali szigetelés, nyílászáró korszerűsítés és a fűtési/HMV/hűtési rendszerek korszerűsítése révén. A projekt megvalósítási helyszíne: 8083 Csákvár, Szabadság tér 8. hrsz. 3. Az ingatlan önkormányzati tulajdonban van. Tervezett műszaki tartalom: külső falak kiegészítő hőszigetelése, teljes nyílászáró korszerűsítés hőszigetelő üvegezésű műanyag ablakokra és ajtókra, padlásfödém kiegészítő hőszigetelése, lapostető kiegészítő hőszigetelése, magastető kiegészítő hőszigetelése, teljes kazánházi korszerűsítés, kondenzációs gázkazán beépítése időjáráskövető szabályozással, teljes hőleadói oldal korszerűsítés, fűtési csővezeték hálózat korszerűsítése, acéllemez lapradiátorok cseréje és felszerelése termosztatikus szelepekkel.

 • a projekt tervezett befejezési dátuma : 2018.12.31. 
 • projekt azonosító száma : TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00011

Turizmusfejlesztés Csákváron

• kedvezményezett neve: Csákvár Város Önkormányzata
• a projekt címe Turizmusfejlesztés Csákváron
• a szerződött támogatás összege 60.000.000 Ft
• a támogatás mértéke (%-ban) 100 %
• a projekt tartalmának bemutatása:
A projekt rövidtávú célja a csákvári Ébner- ház turisztikai fogadóközpontként történő fenntartható hasznosítása, a térség turisztikai vonzerejének fejlesztése.„Elosztó” szerep felvállalása, amely a térségi turisztikai kínálat megismertetésére vonatkozik,ösztönzőleg hat azok felkeresésére, erősíti ezen turisztikai termékek bemutatását és kihasználtságát. Fazekas-ház korszerűsítése, az interaktív foglalkozások helyszínének megteremtése. Hosszú távú cél a Csákvár minden elemére kiterjedő, hiteles, környezeti és gazdasági szempontból egyaránt fenntartható, kulturálisturisztikai hasznosítása, összhangban a környezeti értékekkel.
• a projekt tervezett befejezési dátuma : 2018.08.31.
• projekt azonosító száma : TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00017


Zöld város kialakítása Csákváron

• kedvezményezett neve: Csákvár Város Önkormányzata
• a projekt címe Zöld város kialakítása Csákváron
• a szerződött támogatás összege 80.000.000 Ft
• a támogatás mértéke (%-ban) 100 %
• a projekt tartalmának bemutatása:
Fejlesztés célja: elsősorban a csákvári lakosok életminőségének javítása, mivel a közösségi tereket főként a helyi lakosok veszik igénybe.
A beavatkozásban tervezett tevékenység: termelői piac kialakítása a Tersztyánszky Ödön Sportközpont területén, a Szabadság tér felújítása, parkosítása, fejlesztése.
• a projekt tervezett befejezési dátuma : 2018.10.31.
• projekt azonosító száma : TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00006


Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Csákváron

• kedvezményezett neve: Csákvár Város Önkormányzata
• a projekt címe Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Csákváron
• a szerződött támogatás összege 60.000.000 Ft
• a támogatás mértéke (%-ban) 100 %
• a projekt tartalmának bemutatása:
A projekt keretében több projektelem együttes megvalósítását tervezzük: - Kerékpárút kialakítása - Gyalogátkelőhely létesítése - Parkolók kialakítása - Buszvárók felújítása.
• a projekt tervezett befejezési dátuma : 2018.10.31.
• projekt azonosító száma : TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00019

Egészségügyi alapellátások infrastrukturális fejlesztése Gánton és Csákváron

• kedvezményezett neve: Gánt Község Önkormányzata, konzorciumi tag: Csákvár Város Önkormányzata
• a projekt címe Egészségügyi alapellátások infrastrukturális fejlesztése Gánton és Csákváron
• a szerződött támogatás összege 60.000.000 Ft
• a támogatás mértéke (%-ban) 100 %
• a projekt tartalmának bemutatása:
A projekt eredményeként Gánton megújul a háziorvosi alapellátásnak és a védőnői szolgálatnak helyt adó épület, akadálymentessé válik és korszerűbb energetikai jellemzőkkel rendelkezik. Csákváron megújul a három vegyes háziorvosi praxisnak, a gyerek háziorvosi ellátásnak, a védőnői szolgálatnak és két fogorvosi alapellátásnak helyt adó épület. Kizárólag meglévő és működő praxisok fejlesztését célozzuk.
• a projekt tervezett befejezési dátuma : 2019.04.30.
• projekt azonosító száma : TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00036


CSÁKVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

• kedvezményezett neve: Csákvár Város Önkormányzata
• a projekt címe „CSÁKVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”
• a szerződött támogatás összege 7.000..000 Ft
• a támogatás mértéke (%-ban) 100 %
• a projekt tartalmának bemutatása:
Csákvár Város Önkormányzata a projekt keretében az alábbi tevékenységeket valósítja meg:
Eszközök (szoftverrel együtt) beszerzése:
• Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása
• Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása
• Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja
• Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás
• Tesztelés, élesítés
• Projektmenedzsment
• Horizontális követelmények teljesítése
• Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság

• a projekt tervezett befejezési dátuma : 2018.06.30.
• projekt azonosító száma : KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00496Napelemes rendszer telepítése Csákvár Város Önkormányzatánál

• kedvezményezett neve: Csákvár Város Önkormányzata
• a projekt címe Ingatlanvásárlás, Napelemes rendszer telepítése Csákvár Város Önkormányzatánál
• a szerződött támogatás összege 31.654.818 Ft
• a támogatás mértéke (%-ban) 100 %
• a projekt tartalmának bemutatása:napelemes rendszer telepítése a Hivatal és az Iskola épületére
• a projekt tervezett befejezési dátuma : 2016.08.31.
• projekt azonosító száma : KEOP 4.10.0/N/14-2014-0462Csákvár Város települési vízrendezésének fejlesztése

• kedvezményezett neve: Csákvár Város Önkormányzata
• a projekt címe Csákvár Nagyközség települési vízrendezésének fejlesztése
• a szerződött támogatás összege 99 738 680 Ft
• a támogatás mértéke (%-ban) 100 %
• a projekt tartalmának bemutatása:települési vízrendezés fejlesztése
• a projekt tervezett befejezési dátuma : 2014.10.31.
• projekt azonosító száma : KDOP-4.1.1/E-11-2011-0023


Csákvár Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

• kedvezményezett neve: Csákvár Város Önkormányzata
• a projekt címe Csákvár Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
• a szerződött támogatás összege 21 889 564,-Ft
• a támogatás mértéke (%-ban) 100 %
• a projekt tartalmának bemutatása:szervezetfejlesztés
• a projekt tervezett befejezési dátuma : 2014.12.31.
• projekt azonosító száma : ÁROP-1.A.5-2013-2013-0117


INGATLANVÁSÁRLÁS, VÁROSKÖZPONT FEJLESZTÉSE

• kedvezményezett neve: Csákvár Város Önkormányzata
• Támogató: Magyarország Kormánya
• a projekt címe Ingatlanvásárlás, Városközpont fejlesztése Csákváron
• a szerződött támogatás összege 450.000.000 Ft
• a projekt tartalmának bemutatása: városközpont fejlesztése ingatlanvásárlással
• a projekt tervezett befejezési dátum : 2018.12.31.
• projekt azonosító száma : 1818/2016. (XII.22.) Kormányhatározat és 1345/2017. (VI.9.)
Szabadság utca és Szent István utcai járda felújítása

• kedvezményezett neve: Csákvár Város Önkormányzata
• Támogató: Magyarország Kormánya
• a projekt címe Szabadság utca és Szent István utcai járda felújítása
• a szerződött támogatás összege 50.000.000 Ft
• a projekt tartalmának bemutatása: Szabadság utca és Szent István utcai járda felújítása
• a projekt tervezett befejezési dátuma : 2016.12.20.
• projekt azonosító száma : 2006/2015. (XII.29.) Korm.határozat alapjánOrvosi rendelő épületének megvásárlása és felújítása

• kedvezményezett neve: Csákvár Város Önkormányzata
• Támogató: Magyarország Kormánya
• a projekt címe : Orvosi rendelő épületének megvásárlása és felújítása
• a szerződött támogatás összege 60.000.000 Ft
• a projekt tartalmának bemutatása: Orvosi rendelő épületnek megvásárlása és felújítása
• a projekt tervezett befejezési dátuma : 2015.12.31.
• projekt azonosító száma : 1826/2014 (XII.23.) Kormányrendeletben alapján

VIII. DR. CSÁNYI LÁSZLÓ KÓRUSTALÁLKOZÓ MEGSZERVEZÉSÉRE CSÁKVÁRON

• kedvezményezett neve: Floriana Könyvtár és Közösségi Tér
• a projekt címe VIII. DR. CSÁNYI LÁSZLÓ KÓRUSTALÁLKOZÓ MEGSZERVEZÉSÉRE CSÁKVÁRON
• a szerződött támogatás összege 200.000 Ft
• a támogatás mértéke (%-ban) 40 %
• a projekt tartalmának bemutatása:
Jelen pályázat keretei között elsősorban a meghívott kórusok utazási költségét szeretnénk fedezni, ezzel is elősegítve a rendezvény népszerűsítését a különböző települések kórusai között, mivel az utazás finanszírozása mindig gondot jelent, főleg a távolabbi településekről. Saját erőből kívánjuk finanszírozni a szerzői jogdíjakat, a marketing költséget, valamint az új kották vásárlását, továbbá az utazási költség kisebb hányadát. Jelen pályázattól függetlenül a Múzeum finanszírozza a kórusok megvendégelését, továbbá részükre az ajándékot, illetve a megemlékezés virágait is, mely további, közel 300 ezer forintos kötelezettséget jelent.
• a projekt tervezett befejezési dátuma : 2018.04.21.
• projekt azonosító száma : A2016/N4592BENTLAKÁSOS HONISMERETI TÁBOR HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEKNEK AZ ŐRSÉGBEN

• kedvezményezett neve: Floriana Könyvtár és Közösségi Tér
• a projekt címe „BENTLAKÁSOS HONISMERETI TÁBOR HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEKNEK AZ ŐRSÉGBEN
• a szerződött támogatás összege 400.000 Ft
• a támogatás mértéke (%-ban) 65 %
• a projekt tartalmának bemutatása:

Változatos programokkal és foglalkozásokkal készülünk a táborrq, így például a gyerekek a táborban napi háromszori étkezést kapnak, kézműveskedhetnek, kirándulhatnak, társasjátékozhatnak, ügyességi játékokkal játszhatnak megfelelő felügyelet mellett. A táborban a gyerekek felügyeletét és a programok lebonyolítását három szakember látja el. A gyerekek csodálatos környezetben tölthetnek el öt napot, megismerkedve a helyi kézműves technikákkal, felfedezve a természet adta lehetőségeket.A tábor minden napjára legalább 6 órás szakmai programot terveztünk. a projekt tervezett befejezési dátuma : 2017.07.14.
• projekt azonosító száma : A2014/N5082
CSÁKVÁRI FAZEKAS EMLÉKHÁZ TETŐFELÚJÍTÁSA

• kedvezményezett neve: Csákvár Város Önkormányzata
• a projekt címe „CSÁKVÁRI FAZEKAS EMLÉKHÁZ TETŐFELÚJÍTÁSA
• a szerződött támogatás összege 600.000 Ft
• a támogatás mértéke (%-ban) 100 %
• a projekt tartalmának bemutatása:
Csákvár Város Önkormányzata a közelmúltban felújíttatta az épületet, a tető állagmegóvására azonban nem volt lehetőség. A több évtizede kezeletlen tető beázik, rossz állapotban van. Jelen pályázat keretében a nádtető felújítását szeretnénk megvalósítani, így az Emlékház teljeskörű rendbetétele befejeződne és lehetőség nyílna a fazekas hagyományok méltó módon való megőrzésére és bemutatására, mely Csákvár Város egyik vonzereje.
• a projekt tervezett befejezési dátuma : 2015.09.30.
• projekt azonosító száma : A2010/N5463Vértes Múzeum tetőhéjazat-cseréje

• kedvezményezett neve: Csákvár Város Önkormányzata
• a projekt címe A HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ CSÁKVÁR TŰZOLTÓTORONY ÉS EMLÉKHÁZ (VÉRTES MÚZEUM)TETŐHÉJAZAT-CSERÉJE
• a szerződött támogatás összege 3.000.000 Ft
• a támogatás mértéke (%-ban) 100 %
• a projekt tartalmának bemutatása:
• A HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ CSÁKVÁR TŰZOLTÓTORONY ÉS EMLÉKHÁZ (VÉRTES MÚZEUM)TETŐHÉJAZAT-CSERÉJE.
• a projekt tervezett befejezési dátuma : 2015.12.15.
• projekt azonosító száma : A2010/N6308kedvezményezett neve: Csákvár Város Önkormányzata
• a projekt címe Testvér-települési program Csákváron
• a szerződött támogatás összege 550.000 Ft
• a támogatás mértéke (%-ban) 100 %
• a projekt tartalmának bemutatása:
Csákvár határon túli magyar testvértelepülései Kászon és Makfalva, akikkel jó kapcsolatot ápolunk, azonban az anyagi lehetőségek hiányában ritkán van lehetőség személyes találkozóra. Az idei Floriana Napra, mely Csákvár legnagyobb rendezvénye, meghívtuk fellépni Makfalvát. A rendezvényt minden évben augusztus 20-án tartjuk, a fellépést megelőző napokban pedig bemutattuk nekik Csákvárt és a helyi hagyományokat, ezzel is erősítve a települések közötti kapcsolatot. A testvértelepüléseket 2017. augusztus 18-21. között láttuk vendégül, összesen 23 főt.
• a projekt tervezett befejezési dátuma : 2017.08.21.
• projekt azonosító száma :TTP-KP-1-2017/1-000359


Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából Csákváron

• kedvezményezett neve: Csákvár Város Önkormányzata
• a projekt címe Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából Csákváron
• a szerződött támogatás összege 1.000.000 Ft
• a támogatás mértéke (%-ban) 90 %
• a projekt tartalmának bemutatása:
Csákvár Város Önkormányzata kiemelt hangsúlyt fektet az állami ünnepek méltó megrendezésére. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját méltóképpen szerettük volna megünnepelni, ezért ünnepi színielőadást tartottunk a városban, továbbá ismeretterjesztő előadásokra is sor került az 56-os eseményekkel kapcsolatosan
• a projekt tervezett befejezési dátuma : 2016.11.04.
• projekt azonosító száma :KKE-TTKK-56P-04-0209


Mikrobusz

• kedvezményezett neve: Csákvár Város Önkormányzata
• Támogató: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
• a projekt címe Mikrobusz beszerzése
• a szerződött támogatás összege 7.990.000 Ft
• a támogatás mértéke (%-ban) 100 %
• a projekt tartalmának bemutatása: Mikrobusz beszerzése
• a projekt tervezett befejezési dátuma : 2015.10.16.
• projekt azonosító száma 297/1901/128/4/2015


Múzeumi tábor megszervezésének támogatása
• kedvezményezett neve: Csákvár Város Önkormányzata
• Támogató: Kubinyi Ágoston Program
• a projekt címe Múzeumi tábor megszervezésének támogatása
• a szerződött támogatás összege 800.000 Ft
• a támogatás mértéke (%-ban) 100 %
• a projekt tartalmának bemutatása: Múzeumi tábor megszervezésének támogatása 2015. évben
• a projekt tervezett befejezési dátuma : 2015.08.07..
• projekt azonosító száma : 25447-2-/2015/KOZGYUJT


A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása
• kedvezményezett neve: Csákvár Város Önkormányzata
• Támogató: Belügyminisztérium
• a projekt címe A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása
• a szerződött támogatás összege: 2 975 610 Ft
• a támogatás mértéke (%-ban) 100 %
• a projekt tartalmának bemutatása: térfigyelő kamerák felszerelése a településen
• a projekt tervezett befejezési dátuma : 2014.12.31.

Nyári gyermekétkeztetés


• kedvezményezett neve: Csákvár Város Önkormányzata
• Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma
• a projekt címe Nyári gyermekétkeztetés támogatása
• a szerződött támogatás összege 1.049.000 Ft
• a támogatás mértéke (%-ban) 100 %
• a projekt tartalmának bemutatása: Nyári gyermekétkeztetés támogatása
• a projekt tervezett befejezési dátuma : 2015.08.28.
• projekt azonosító száma 29437-631/2015

honlap készítés webáruház készítés