„Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.”

Óvodai beiratkozás

Csákvár Városi Önkormányzata értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2018. augusztus 31.-ig betölti, valamint a 2018/2019. nevelési év során tölti be a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek), hogy a fenntartásában lévő óvodákban az óvodai  jelentkezési időpontokat 2018/2019. nevelési évre az alábbiak szerint határozta meg:

 • 2018. április 23-án (hétfő)                8 – 16 óráig
 • 2018. április 24-én (kedd)                8 – 16 óráig
 • 2018. április 25-én (szerda)              8 – 17 óráig
 • 2018. április 26-án (csütörtök)        8 – 16 óráig
 • 2018. április 27-én (péntek)             8 – 12 óráig.

A beíratás helyszíne:

Csákvári Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde – 8083 Csákvár Ady E. u. 2.

Csákvár Város Önkormányzatának óvodáiban: általános óvodai nevelés, valamint az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése folyik.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 12. § alapján. A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel.

Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)).

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben - amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi - folyamatosan történik.

Felvehető gyermekek: Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
  A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  A gyermek TAJ kártyája,
  A szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
  Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról - a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással - írásban értesíti a szülőket legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapon.

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Nkt. 37. §). Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül - elbírálás céljából a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással. Ezen eljárás pontos határidőit az adott óvodák és fenntartóik határozzák meg. Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.

Az óvodák szeretettel várnak minden gyermeket!

 

 

Csákvári Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde Körzetei

 

 

Székhely óvoda Ady Endre utca 2.

 

Tagóvoda Szabadság tér 13.

1.

Ady Endre utca

1.

Akadémia utca

2.

Árpád utca

2.

Alsó Haraszt utca

3.

Batthyányutca

3.

Arany János utca

4.

Berényi utca

4.

Aranyhegyi út

5.

Bokréta utca

5.

Béke utca

6.

Damjanich János utca

6.

Bem J. utca

7.

Dózsa György utca

7.

Benedek E. utca

8.

Fácánkert

8.

Dobogó utca

9.

Haladás utca

9.

Dobogóhegy

10.

Jókai Mór utca

10.

Fazekas utca

11.

József Attila utca

11.

Fecske utca

12.

Kálvin utca

12.

Fehér út

13.

Kastélypark

13.

Felső Haraszt utca - Haraszt utca

14.

Kenderesi utca

14.

Fornapuszta

15.

Kertész utca

15.

Gánti utca

16.

Kisdobos utca

16.

Gyümölcs utca

17.

Kiss Ernő utca

17.

Hunyadi utca

18.

Klapka György utca

18.

Kálvária köz

19.

Kossuth Lajos utca

19.

Kálvária utca

20.

Kotlóhegy

20.

Káposztáskert utca

21.

Május 1. utca

21.

Luther utca

22.

Malachegy - Disznó-hegy

22.

Malom utca

23.

Mikes Kelemen utca

23.

Mókus dűlő

24.

Móric major

24.

Móricz Zsigmond utca

25.

Parksor utca

25.

Nagyhegy

26.

Paulini Béla utca

26.

Nimród utca

27.

Radnóti M. utca

27.

Ostrom utca

28.

Rákóczi F. utca

28.

Petőfi Sándor utca

29.

Szabadság tér

29.

Sashegy dűlő

30.

Szabadság utca

30.

Szent Imre út

31.

Szabolcs köz

31.

Szent Orbán dűlő

32.

Szabolcs utca

32.

Tamási Áron utca

33.

Széchenyi utca

33.

Táncsics utca

34.

Szent István utca

34.

Temető utca

35.

Szent Mihály tér

35.

Tersztyánszky Ödön körút

36.

Szent Vince utca

36.

Tompa utca

37.

Szilárd gyula utca

37.

Vajda János utca

38.

Pataksor utca

38.

Vértes utca

39.

Traktoros utca

39.

Zöldhegy dűlő

40.

Úttörő tér

 

 

41.

Vöröskapu utca

 

 

42.

Vörösmarty M. utca

 

 

 

honlap készítés webáruház készítés