„Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.”

Pályázat (Kossuth u. 4)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Csákvár Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésére figyelemmel a következő pályázati felhívást teszi közzé a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 143/2019. (IV. 30.) határozata alapján:

 

 1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: Csákvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.
 2. Pályázat célja: az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése szerinti versenytárgyalás, illetőleg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdése szerinti versenyeztetés.
 3. Pályázat jellege: nyilvános
 4. A Pályáztat tárgya: A Csákvár 12/2 hrsz.-on felvett, természetben a 8083 Csákvár, Kossuth utca 4. szám alatti „Ébner-ház Turisztikai fogadóközpont, kerékpárkölcsönző és kávézó” megnevezésű ingatlan kereskedelmi, vendéglátási és turisztikai célú hasznosítása bérleti konstrukció keretében.
 5. A pályázat feltételei:

5.1.    Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:

-   a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,

-   az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre,

-  a bérleti díj összegére (nettó Ft/év),

-  az ajánlati kötöttségre

vonatkozóan.

Nyilatkoznia kell továbbá arra vonatkozóan, hogy

            - vállalja iparűzési adó alá való bejelentkezést

-  a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül

-  nem áll csőd-, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt,

-   nincs lejárt köztartozása,

-  nincs az Önkormányzattal szemben (bármely ügyletből eredő) tartozása.

5.2.    Az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ajánlattevő igazolja, hogy az 1.000.000,- Ft összegű biztosítékot rendelkezésre bocsátotta úgy, hogy az összeget az Önkormányzat 73611060-00317320 számú számlájára átutalta. A pályázathoz csatolni kell a biztosíték átutalásáról szóló igazolást.

 1. Az ajánlatok benyújtásának helye és ideje: Csákvári Polgármesteri Hivatal (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.), ügyfélfogadási időben.
 2. Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban, két példányban – 1 db eredeti és 1 db másolati példányban, az eredeti példány megjelölésével – kell benyújtani. Az ajánlatokat aláírással, nem természetes személy pályázó esetén cégszerű aláírással kell ellátni. A borítékra rá kell írni: „Pályázat Ébner-ház Turisztikai fogadóközpont, kerékpárkölcsönző és kávézó ingatlan kibérlésére.”
 3. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2019. május 20. napja 12.00 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).
 4. A pályázatok bontásának időpontja, helye: 2019. május 21. napja 15.00 óra, Csákvári Polgármesteri Hivatal (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.) tárgyalóterme.

A pályázat bontása – külön meghívás nélkül – a megjelent pályázók jelenlétében történik.

 1. Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlatok benyújtásától számított 30 nap.
 2. A jelen pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Bodrogai László 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. 22/582-310/153 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 3. az ajánlatok elbírálásának szempontja: az Önkormányzat a legmagasabb összegű ajánlatot hirdeti ki nyertesként.
 4. Az Önkormányzat tájékoztatja az ajánlattevőket az alábbiakról:

13.1.     Az Önkormányzat a pályázati biztosíték összegét 1.000.000,- Ft összegben határozza meg. Amennyiben a nyertes pályázóval a pályázónak felróható okból nem jön létre a bérleti szerződés, a nyertes pályázó a pályázati biztosítékot elveszíti, az az önkormányzatnál marad, a nem nyertes pályázóknak pedig visszafizetésre kerül.

13.2.     Az ingatlan kereskedelmi, vendéglátási és turisztikai tevékenység céljából vehető bérbe.

13.3.     Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőben meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti, és ezért az Önkormányzat a szerződéstől eláll vagy felmondja azt, úgy az Önkormányzat jogosult a soron következő pályázóval azonos feltételek mellett szerződést kötni vagy új pályázatot kiírni. A bérleti szerződés időtartama 5 év.

13.4. A bérleti díjat éves díjként kell megajánlani és megfizetni. Az Önkormányzat a bérleti díjat évente egyszer emeli, a KSH által közölt, a tárgyévet megelőző éves infláció mértékével megegyező, de legalább 2,5% mértékben.

13.5.     Az Önkormányzat a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig a pályázati felhívását bármikor visszavonhatja vagy módosíthatja. Az Önkormányzat jogosult továbbá a pályázatot eredménytelenné nyilvánítani, ha a benyújtott ajánlatok nem felelnek meg az elvárásainak.

13.6.     A pályázat tárgyát képező ingatlan udvarból, és a rajta álló épületből áll. Az épület a következő helyiségekből áll: kávézó-közösségi helység, vizesblokk, kerékoár tároló-szerviz, kerékpár mosó-tároló. Az udvar alapterülete 512 m2, az épület nettó alapterülete 120 m2.

 1. A pályázatok elbírálásának módja, várható ideje: a beérkezett pályázatok véleményezését bírálóbizottságként Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága végzi. A nyertes pályázatról a bírálóbizottság véleménye és javaslata alapján Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. májusi testületi ülésén dönt. Az Önkormányzat a pályázat eredményéről a döntést követően haladéktalanul, de legkésőbb a testületi ülést követő 15 munkanapon belül írásban értesíti valamennyi pályázót.
 2. A szerződéskötés legkésőbbi időpontja: Az eredményről szóló tájékoztatás megküldésének napját követő 30. nap. A szerződés hatálybalépésének napja: 2019. június 15.

 

Pályázat

Szerződés tervezet

honlap készítés webáruház készítés