„Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.”

Pályázat (Petőfi u. 8.)

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Csákvár Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdésére figyelemmel a következő pályázati felhívást teszi közzé a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 153/2019. (IV. 30.) határozata alapján:

 1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: Csákvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.
 2. Pályázat célja: az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet szerinti versenyeztetés.
 3. Pályázat jellege: nyilvános
 4. A Pályáztat tárgya: A Csákvár, Petőfi utca 8. szám alatti Fazekas Emlékház „kivett lakóház udvar” megnevezésű ingatlan ipari, kereskedelmi és turisztikai célú hasznosítása bérleti konstrukció keretében.
 5. A pályázat feltételei:
  • Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
 • a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
 • az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre,
 • a bérleti díj összegére (nettó Ft/év),
 • az ajánlati kötöttségre

vonatkozóan.

Nyilatkoznia kell továbbá arra vonatkozóan, hogy

 • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül
 • nem áll csőd-, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt,
 • nincs lejárt köztartozása,
 • nincs az Önkormányzattal szemben (bármely ügyletből eredő) tartozása.
  • Továbbá az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő
 • részletes tervét az ingatlan hasznosítását illetően,
 • a csákvári fazekas hagyományok népszerűsítését, óvodai és iskolai oktatását, megőrzését tartalmazó koncepciót,
 • a helyben előállított fazekas termékek értékesítését elősegítő marketing és kommunikációs tervet.
 1. Az ajánlatok benyújtásának helye és ideje: Csákvári Polgármesteri Hivatal (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.), ügyfélfogadási időben.
 2. Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban, két példányban – 1 db eredeti és 1 db másolati példányban, az eredeti példány megjelölésével – kell benyújtani. Az ajánlatokat aláírással, nem természetes személy pályázó esetén cégszerű aláírással kell ellátni. A borítékra rá kell írni: „Pályázat csákvári Fazekas Emlékház kibérlésére.”
 3. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2019. május 20. napja 1300 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).
 4. A pályázatok bontásának időpontja, helye: 2019. május 23. napja 1600 óra, Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.) házasságkötő terem.

A pályázat bontása – külön meghívás nélkül – a megjelent pályázók jelenlétében történik.

 1. Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlatok benyújtásától számított 60 nap.
 2. A jelen pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal elérhetőségein
 3. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az Önkormányzat az összességében legjobb ajánlatot hirdeti ki nyertesként.
 4. Az Önkormányzat tájékoztatja az ajánlattevőket az alábbiakról:
  • Az ingatlan ipari, kereskedelmi és turisztikai tevékenység céljából vehető bérbe.
  • Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőben meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti, és ezért az Önkormányzat a szerződéstől eláll vagy felmondja azt, úgy az Önkormányzat jogosult a soron következő pályázóval azonos feltételek mellett szerződést kötni vagy új pályázatot kiírni. A bérleti szerződés időtartama 5 év.
  • A bérleti díjat éves díjként kell megajánlani és megfizetni. Az Önkormányzat a bérleti díjat évente egyszer emeli, a KSH által közölt, a tárgyévet megelőző éves infláció mértékével megegyező, de legalább 2,5% mértékben.
  • Az Önkormányzat a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig a pályázati felhívását bármikor visszavonhatja vagy módosíthatja. Az Önkormányzat jogosult továbbá a pályázatot eredménytelenné nyilvánítani, ha a benyújtott ajánlatok nem felelnek meg az elvárásainak.
  • A pályázat tárgyát képező ingatlan udvarból, és a rajta álló épületből áll. Az udvar alapterülete 747 m2, az épület nettó alapterülete 112 m2.
 5. A pályázatok elbírálásának módja, várható ideje: a beérkezett pályázatok véleményezését bírálóbizottságként Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága végzi. A nyertes pályázatról a bírálóbizottság véleménye és javaslata alapján Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. június 28. napjáig testületi ülésen dönt. Az Önkormányzat a pályázat eredményéről a döntést követően haladéktalanul, de legkésőbb a testületi ülést követő 15 munkanapon belül írásban értesíti valamennyi pályázót.
 6. A szerződéskötés legkésőbbi időpontja: Az eredményről szóló tájékoztatás megküldésének napját követő 10.

A beköltözés határideje: 2019. június 15.

 

Pályázat

Szerződés tervezet

honlap készítés webáruház készítés