„Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.”

Álláspályázat (könyvtár vezető)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján a Floriana Könyvtár és Közösségi Tér igazgatói állásának betöltésére pályázatot hirdet.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 2019. december 18-tól határozatlan időre szól.

 

Foglakoztatás jellege: teljes munkaidő.

 

A vezetői megbízás időtartama: 5 év (2019. december 18-tól 2024. december 18-ig).

Betöltendő munkakör: könyvtáros.

 

Megbízás: igazgató (a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető).

 

A munkavégzés helye: Csákvár (Fejér megye), Széchenyi utca 8.

 

A munkakörrel, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

 • intézményvezetés;
 • könyvtárosi feladatok ellátása;
 • a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése;
 • felelősség az éves költségvetés tervezéséért, betartásáért;
 • pályázatok elkészítése, benyújtása.

Alapilletmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.

 

Vezetői pótlék: a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet alapján.

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet (és nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt);
 • tizennyolcadik életév betöltése;
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;
 • szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség vagy
 • nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga vagy
 • főiskolai könyvtárosi képzettség
 • a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy fent megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat (a 2009 után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén legalább tíz éves szakmai gyakorlat szükséges) és
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • könyvtárban és közművelődési intézményben eltöltött vezetői gyakorlat;

 

A pályázathoz csatolni kell:

 

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajzát;
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programot;
 • az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben kezeléséhez hozzájárul;
 • a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok (munkáltatói igazolás);
 • nyilatkozatot, melyben a pályázó vállalja, hogy a megbízását követő két éven belül a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot elvégzi, és az azt igazoló okiratot a munkáltatónak bemutatja (a magasabb vezető mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy az említett tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja)

 

Az álláshely betölthető: 2019. december 18.

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 13.

 

A pályázat benyújtásának határideje: a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való közzétételtől számított 30. nap.

 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázat 1 eredeti példányának a Csákvár Város Önkormányzata (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.) címére történő megküldésével vagy személyesen a megadott címen.

 

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatról a Képviselő-testület a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerinti bizottság véleményének mérlegelésével dönt, fenntartva a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • csakvar.hu
 • gov.hu

 

 

honlap készítés webáruház készítés